Υπερφυσικές Δυνάμεις-Μέρος 4

Κυριακή, 5 Απριλίου 2009 3:43 μμ |

Οι Υπερφυσικές ή Αστρικές ή Μαγικές δυνάμεις που μπορεί να έχει ή να αναπτύξει ο άνθρωπος είναι πάρα πολλές και εδώ θα αναφέρουμε με συντομία τις σπουδαιότερες που ασκούνται από τους «Σίντις», που Σανσκριτικά σημαίνει "ανώτερα όντα" Αυτές είναι οι εξής:
1) Άνιμα: Είναι η ικανότητα να εισχωρεί κανείς μέσα στο κάθε τι, ακόμα και σε ένα «άνου», ένα μόριο ύλης δηλαδή. Μπορεί να βλέπει τη δομή της ύλης και την κατασκευή και τις βλάβες των οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να «μπει» μέσα σε μια αρτηρία και να δει σε πιο σημείο αυτή είναι βουλωμένη.


Υπερφυσικές Δυνάμεις Μέρος 3ο

Κυριακή, 5 Απριλίου 2009 3:16 μμ |

Οι άνθρωποι που προσπαθούν να αναπτύξουν υπερφυσικές δυνάμεις ονομάζονται γιόγκι και οι λόγοι για τους οποίους οι γιόγκι επιδιώκουν να αναπτύξουν «γιογκικές δυνάμεις» είναι βασικά δύο. Ο πρώτος αφορά αυτούς που θεωρούν τη γιόγκα σαν ένα δρόμο πνευματικής εξέλιξης και τις γιογκικές ασκήσεις σαν εργαλεία για να πειθαρχήσουν, αρχικά το σώμα στο νου και αργότερα, το νου στο πνεύμα. Ο δεύτερος αφορά αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν ψυχικές δυνάμεις για ιδιοτελείς σκο- πούς δηλαδή για φήμη, δόξα και για να αποκτήσουν με αυτές χρήματα Η μεθοδολογία για να αναπτυχθούν αυτές τις δυνάμεις είναι δύσκολη και πολύπλοκη και για να επιτύχει κανείς, απαιτείται να αφιερώσει πολύ χρόνο από τη ζωή του και ακόμα να βάλει αυτό το σκοπό, σε πρώτη προτεραιότητα.